Mac安装unrar和rar解压缩工具

  |   0 评论   |   0 浏览

前言

今天在mac上要解压一个rar格式的文件,但是mac默认不支持解压rar格式文件。自己捣腾了一番

安装过程

 • 进入rarlab下载RAR 5.50 beta 3 for Mac OS
 • 打开Mac终端,在文件的同级目录执行解压缩命令:tar xvfz rarosx-5.2.b1.tar进行解压。如果解压不了请使用sudo
 • 进入刚刚解压的rar目录中,cd /rar
 • 在rar目录下使用如下命令进行安装
sudo install -c -o$USER unrar usr/local/bin
sudo install -c -o$USER rar usr/local/bin

解压与压缩

unrar x filename.rar       #解压
rar a archivename.rar filename  #压缩

end